fbpx

HAYALLER GERÇEĞE ALİAĞA GELECEĞE

Başkana Ulaşın

Çalışan Gazeteciler Günü

Sevgili Aliağalılar,

Bugün artık milletimiz yapılan, yapılacak olan bir işte kendisinin de fikrinin alınmasını istiyor. Çok kısaca, çok yüzeysel olarak demokrasinin bir özelliği için de milletin bir meselede fikrine, kanaatine müracaat etmektir de diyebiliriz. Seçim ve referandum gibi uygulamalar milletin kanaatinin alındığı araçlardır. Milletin fikri ise bugün genel olarak medya şeklinde adlandırdığımız araçlar vasıtasıyla alınıyor. Medyanın içine kamuoyu yoklamalarını da dâhil etmek öyle tuhaf karşılanacak bir kategori olarak adlandırılmamalı. Nihai olarak kamuoyu yoklaması sonuçlarından da medya aracılığıyla haberdar oluyoruz.

Bakın haberdar olmak dedik. Birşeylerden haberdar olmak hem millet olarak, hem de milletin birer ferdi olarak hepimizin hakkı. Haber almak, haberdar olmak hepimizin hakkı. Haber alma hakkı dediğimizde devreye hemen başka tavırlar da giriyor. Devreye giren bu tavırlar gazetecilik mesleğinin kadim ahlâkî sorunlarını da gündeme taşıyor. Bunlardan en önemli ikisi hepinizin bildiği gibi yalan haber ve affınıza sığınarak söylüyorum yalakalıktır. Ne yazık ki gazeteciliğin kadim sorunlarından biridir yalakalık. Bu, ya gazete patronunun çıkarları ve ilişkileri için, ya hükümet veya hükümet üyelerinden birinin çıkar ve ilişkileri için, ya yerel yöneticilerin veya yerel kanaat önderlerinin çıkar ve ilişkileri için devreye giren çok çirkin ve gazetecilik mesleğine yakışmayan bir tavırdır. Yalan haber de zaten bu çıkar ve ilişkilerin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Ve gazetecilik mesleği gündeme geldiğinde mesela hep bu olumsuz özellikler akla geliyor. Oysa hepimizin bildiği gibi gazetecilik bu değil, akla hemen bu olumsuz özellikler gelmemeli.

Cennet vatanımıza, Türkiyemize düzenlenen birtakım operasyonlarda, genel olarak Türkiyemiz, ya da aziz milletimizden bir kesime karşı yürütülen toplum mühendisliği uygulamalarında ne yazık ki medya bir savaş unsuru olarak kullanıldı. Gazete ve televizyonlar bu toplum mühendisliği uygulamaları için bir “rızanın üretilmesi” mekanizması olarak kullanıldı. Bunun yanlış olduğunu söylemeye bile gerek yok. Bu neviden uygulamalar yüzünden gazetecillik mesleğine pek de hoş gözle bakılmaz oldu. Bu olumsuz bakışı değiştirmek başta gazetecilik mesleğini icra edenler olmak üzere hepimizin boynuna düşen bir görevdir diye düşünüyorum. Görevdir, çünkü bu düzeltilmezse milletimizin haber alma hakkı farklı mekanizmaların devreye girmesiyle gaspedilmiş olacak. Milletimizin haber alma hakkını kullanabilmesi ise gerçek gazeteciler tarafından, gerçek gazetecilik yapılarak sağlanabilecektir. Milletimizin tüm kesimlerinin memnun kalacağı, rıza göstereceği demokratik bir ortam ise ancak gerçek gazetecilik gibi araçların devreye girmesiyle tesis edilebilir.

Tüm bunları nerden icap etti de dile getirdik diye bir soru takılabilir zihninize! Hemen söyleyeyim sevgili Aliağalılar: Bugün Çalışan Gazeteciler günü. Bu vesileyle sahada görev yapan çilekeş gazetecilerimizin gününü tebrik ediyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum aziz Aliağalılar.

SERKAN ACAR